Prečo by mal človek využívať služby finančného sprostredkovateľa /poradcu, čo tým získa

Finančný trh je veľmi rozsiahly, komplexný, tvoria ho desiatky a desiatky finančných inštitúcií a v rámci týchto inštitúcií sa ponúkajú tisícky rôznych finančných produktov. Je to obrovské množstvo informácií, v ktorých človek musí mať prehľad, aby sa vedel bezpečne orientovať v týchto produktoch a využívať ich vo svoj prospech. Niektoré produkty sú výhodné pre klientov a niektoré skôr nie ako áno a niektoré pre určitý typ klienta sú dokonca škodlivé.

Vyznať sa v tomto mori informácií je pre laika naozaj náročné ( i napriek googlu, rôznym porovnávačom a technickým vymoženostiam) a vyžaduje si to človeka na plný úväzok.

Porovnávače a kalkulačky dokážu porovnať ceny produktov, ale už nedokážu vyhodnotiť, či daný produkt je vhodný na riešenie daného zámeru a konkrétneho klienta s jeho finančným profilom. To, čo pre jedného klienta je vhodné a výhodné, pre iného klienta je nevýhodné, ba až škodlivé.

Preto je pre klienta ďaleko jednoduchšie a bezpečnejšie, s menšou časovou náročnosťou a finančne výhodnejšie si nájsť odborníka, finančného sprostredkovateľa/poradcu, ktorý sa vyzná na finančnom trhu, má kvalitné informácie a zveriť sa do jeho rúk.

Takýto odborník dokáže klientovi dlhodobo spravovať jeho financie tak, aby na tom profitoval klient. Urobí mu na začiatku spolupráce podrobnú analýzu jeho financií, zámerov, plánov, analýzu rizikového profilu klienta a na základe týchto informácií mu navrhne portfólio, ktoré klienta dovedie k realizácii jeho plánov po finančnej stránke čo najefektívnejšie. Zároveň dlhodobo dohliada na portfólio, servisuje ho, a je klientovi k dispozícii v prípade nepredvídaných udalostí (viď. Kto je finančný sprostredkovateľ / poradca).

Prípadová štúdia finančného plánu ZDARMA!

Ako možno správnym nastavením plánu ušetriť stovky eur

ZÍSKAŤ ŠTÚDIU »

Každý človek, ktorý sa dnes venuje svojej práci naplno, venuje sa svojej kariére, je odborník vo svojom obore, nemá čas, aby riešil možno pre neho celkom neznámy obor – sektor, akým sú financie. Vezmime si napríklad lekárov, ktorí sú naplno vyťažení, výskumníkov, ktorí sa plne orientujú na svoj výskum, kariéru, odbornosť, právnikov, ktorí sa plne venujú svojim klientom, podnikateľov, ktorí zveľaďujú svoje firmy. Toto sú všetko príklady, kde sa klient plne venuje svojmu oboru, svojej práci, svojej kariére, svojmu podnikaniu, svojim koníčkom a nemá čas sa venovať pre neho „nudným“ a „nezrozumiteľným“ financiám. Takíto klienti môžu zveriť starostlivosť o svoj majetok, jeho rast, zveľaďovanie, riešenie všetkých potrebných finančných úkonov, zámerov, projektov, svoju finančnú ochranu atď. do rúk odborníkovi a oni sa môžu v plnej miere venovať svojej práci, kariére, koníčkom. Má sa vždy na koho obrátiť v prípade, že potrebuje informáciu, potrebuje konzultovať, prípadne má problém, či niečo nové rieši.

Má pri sebe človeka, ktorý ho ochráni pred neefektívnymi výdavkami v oblasti finančných produktov. Profituje na zaujímavých informáciách z finančného trhu o ktorých sa včas dozvie.

Výhodou je dlhodobá spolupráca, pri ktorej je preverená odbornosť, spoľahlivosť, dôveryhodnosť finančného sprostredkovateľa/poradcu a zároveň pri dlhodobej spolupráci sprostredkovateľ/poradca už pozná dobre klientovu situáciu, jeho plány, jeho postoje k jednotlivým produktom, jeho nastavenie k riziku, atď.

Keď nás rozbolí zub, ideme k zubárovi, keď sa nám pokazí auto, máme overený značkový servis, keď ideme stavať dom, navštívime kvalitného architekta. A to sú len ojedinelé alebo občasné situácie, ale i tak vyhľadáme v nich odborníka. Financie nás sprevádzajú neustále, celý život takmer na dennej báze, preto je o to dôležitejšie nájsť si odborníka v tejto oblasti, ktorý sa nám o financie a majetok stará neustále kvalitne, odborne a profesionálne.

A ako si nájsť toho správneho finančného sprostredkovateľa/poradcu? 

Prečo spolupracovať so mnou?

Šetrím Váš čas a peniaze

Urobím za Vás prieskum trhu, zaistím ponuky, podmienky a porovnám s vašimi možnosťami. Všetko tak, aby som našla najefektívnejšie riešenie priamo na Vašu situáciu.

Poskytujem nezávislé informácie

Spolupracujem so všetkými finančnými inštitúciami a poskytujem Vám nezávislé informácie a možnosti riešení.

Individuálny prístup

Najlepší výsledok a spokojnosť klienta je u mňa na prvom mieste. Spokojnosť klienta pre mňa nie je len fráza, prispôsobujem tomu komunikáciu aj riešenia.

Stály servis

Nie som predajca produktov, ale niečo ako dlhodobý finančný kouč a mentor. O svojich klientov sa starám doživotne. Neustále hľadám výhodnejšiu možnosť ako Vám ušetriť, či zarobiť.

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním Osobních údajů *
Položky označené * sú povinné