Ako si nájsť toho správneho, kvalitného finančného sprostredkovateľa /poradcu

V predošlých článkoch (Kto je finančný sprostredkovateľ / poradca a Prečo by mal človek využívať služby finančného sprostredkovateľa /poradcu, čo tým získa) sme si priblížili, čo je úlohou finančného sprostredkovateľa/poradcu a čo spoluprácou s ním získava klient.

Keďže ide o dlhý profesionálny vzťah, je dôležité, aby si klient našiel skutočne kvalitného odborníka, ktorému zverí starostlivosť o svoje financie.

Ako takého odborníka nájsť? Dám Vám zopár dôležitých faktov, ktoré môžu byť vodítkom k nájdeniu dobrého odborníka, profesionála.

Prípadová štúdia finančného plánu ZDARMA!

Ako možno správnym nastavením plánu ušetriť stovky eur

ZÍSKAŤ ŠTÚDIU »


  • Činnosť finančného sprostredkovateľa/poradcu je licencovaná. Licenciu udeľuje NBS (Národná banka Slovenska) na základe splnenia predpísaných kritérií, absolvovaní predpísaného vzdelávania a licenčných skúšok, ktoré sa každé 4 roky musia obnovovať. Na stránke NBS je register finančných sprostredkovateľov, kde si viete overiť, či daný človek má licenciu a za ktorý segment finančného trhu a pre ktorú maklérsku spoločnosť, či finančnú inštitúciu pracuje.

  • V prvom rade si overte, či človek o ktorom uvažujete pre budúcu spoluprácu má licenciu NBS a nachádza sa v registri spravovanom NBS. Väčšina sprostredkovateľov je registrovaná pod vlastným menom, ale sú i takí, ktorí majú registráciu na svoju s.r.o.

  • Ďalším kritériom kvality je šírka záberu, t.j. či daný sprostredkovateľ má k dispozícii celý finančný trh, všetky sektory a všetky finančné inštitúcie v rámci sektorov. Zabezpečuje to klientovi, že sprostredkovateľ je nezávislý a vie objektívne posúdiť ponuky jednotlivých inštitúcií a vybrať pre klienta to najefektívnejšie riešenie jeho zámeru, či potreby. Sú sprostredkovatelia, ktorí majú v každom sektore zazmluvnených len niekoľko inštitúcií, avšak nie všetky a tam sa už nedá hovoriť o objektívnosti, či nezávislosti sprostredkovateľa. Pri komplexnom riešení a dlhodobej starostlivosti je objektívnosť a nezávislosť nevyhnutná a je jedným z určujúcich faktorov kvality poskytovaných služieb. Sú sprostredkovatelia, ktorí ponúkajú produkty len jednej finančnej inštitúcie (viazaní), však tu ide len o čistý predaj nie o komplexné riešenia.

  • Veľmi zaujímavá informácia, ktorú nám register NBS ponúka je, v koľkých finančných inštitúciách a maklérskych spoločnostiach počas svojej kariéry finančný sprostredkovateľ pracoval. Ak je to vo viac ako v troch, tak je to zodvihnutý varovný prst, čo sa týka kvality a stability sprostredkovateľa.

  • Taktiež je dobré si overiť ako dlho sa sprostredkovateľ tejto činnosti venuje. Jednoducho sa ho na to spýtajte, prípadne sa pozrite do registra NBS, avšak tam nájdete len záznamy od roku 2009, čiže nie je to presný údaj o dĺžke praxe. Prečo? Samozrejme kvôli skúsenostiam, je lepšie spolupracovať so skúseným človekom ktorý má za sebou 10, 15, 20 a viac rokov praxe a neprechádza každé 2 – 4 roky do inej spoločnosti. Podobne aj právnika si vyberáte skôr skúseného a ostrieľaného s dlhoročnou praxou, ako začínajúceho, ktorý ešte len zbiera skúsenosti. Samozrejme, že je treba dať priestor aj služobne mladším a začínajúcim sprostredkovateľom, v tom prípade je len dobre si overiť, či má skúseného garanta pri sebe, ktorý dozerá na kvalitu práce mladého kolegu a do istej miery aj garantuje kvalitu navrhovaných riešení. Doporučujem v takom prípadne sa s garantom aj stretnúť a zistiť, či naozaj má prehľad o činnosti kolegu, ktorého má pod svojim vedením a aby ste vedeli na koho sa obrátiť v prípade problémov.

  • Extrémne dôležité je zistiť, či daný sprostredkovateľ sa venuje tejto práci profesionálne na plný úväzok, alebo len popri pri práci ako vedľajší job. Dnes je finančný trh tak rozsiahly a informácií je také veľké množstvo, že si to vyžaduje celého človeka a popri práci ako vedľajší job sa už táto práca robiť kvalitne a plnohodnotne nedá.

  • Samozrejme je veľmi dôležité, ako Vám funguje komunikácia so sprostredkovateľom a či je medzi vami vybudovaná vzájomná dôvera. Môže to byť sebalepší odborník, ak ste si nesadli komunikačne, alebo mu nedôverujete, nemá význam vstupovať do dlhodobej spolupráce.

  • Tak ako si hľadáte kvalitného, seriózneho, dôveryhodného odborníka pre dlhodobú spoluprácu, je rovnako dôležité aj ako klient sa správať voči svojmu sprostredkovateľovi seriózne, korektne, otvorene s ním komunikuje, nezamlčuje dôležité informácie, ktoré môžu ovplyvniť samotné riešenie. Aj sprostredkovateľ má právo na výber svojej klientely a keď vidí nekalé záujmy potencionálneho klienta môže ukončiť spoluprácu s ním.

  • A na záver už len krátke vysvetlenie aký je rozdiel medzi finančným sprostredkovateľom a finančným poradcom. Tých rozdielov je niekoľko, ale klienta sa najviac dotýka rozdiel v platbách za poskytnuté služby. Finančný poradca si za svoje služby, rady účtuje poplatok u klienta bez ohľadu na to, či sa návrh realizuje alebo nie.

Finančný sprostredkovateľ si za svoje služby nesmie účtovať poplatok u klienta, jeho platia za zrealizované služby vždy finančné inštitúcie u ktorých sa finančný plán realizuje. Samozrejme nesmie to ovplyvňovať kvalitu služby ani nestrannosť. Čo je dôležité je to, že pokiaľ sa nič nerealizuje, sprostredkovateľ nemá za svoju prácu zaplatené. Preto je dôležité zadávať sprostredkovateľovi objednávky na riešenie len takých zámerov, ktoré chce klient naozaj riešiť a realizovať.

Prečo spolupracovať so mnou?

Šetrím Váš čas a peniaze

Urobím za Vás prieskum trhu, zaistím ponuky, podmienky a porovnám s vašimi možnosťami. Všetko tak, aby som našla najefektívnejšie riešenie priamo na Vašu situáciu.

Poskytujem nezávislé informácie

Spolupracujem so všetkými finančnými inštitúciami a poskytujem Vám nezávislé informácie a možnosti riešení.

Individuálny prístup

Najlepší výsledok a spokojnosť klienta je u mňa na prvom mieste. Spokojnosť klienta pre mňa nie je len fráza, prispôsobujem tomu komunikáciu aj riešenia.

Stály servis

Nie som predajca produktov, ale niečo ako dlhodobý finančný kouč a mentor. O svojich klientov sa starám doživotne. Neustále hľadám výhodnejšiu možnosť ako Vám ušetriť, či zarobiť.

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním Osobních údajů *
Položky označené * sú povinné